สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

จิตอาสา ณ ริมปิง 12.08.63.gif

กิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลริมปิง ตำบลริมปิ่ง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ปี 2563.gif

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

anigif.gif

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

จิตอาสาบ้านกลาง.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรมปี63.gif

"สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ปันน้ำใจให้น้อง"

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื่้นที่สาขา จัดทำโครงการ "สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ปันน้ำใจให้น้อง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Big Cleaning ในเรือนจำ.gif

กิจกรรม "Big Cleaning ในเรือนจำ"

ในวันที่ 28 มกราคม 2563 นายมงคล คำวงค์ษา ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning ในเรือนจำ" ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่.gif

โครงการ "ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่"

โครงการ "ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่"

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการ "ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่" เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

จิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลฯ.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ.gif

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ"

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมือง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดบ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

พิธีวันแม่แห่งชาติ.gif

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ดังนี้คือ 1. ในเวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 2. ในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 3. ในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ บริเวณประตูท่านาง ริมแม่น้ำกวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 4. ในเวลา 09.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" ณ บริเวณลำน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (อาคารแปดเหลี่ยมเทศบาลตำบลอุโมงค์ หน้าวัดก่อม่วง) 5. ในเวลา 16.30 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 6. ในเวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว