สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

โปรโมทตุ๊กตา_page-0001.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาไทลื้อ (เอกลักษณ์ไทลื้อบ้านธิ)

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาไทลื้อ (เอกลักษณ์ไทลื้อบ้านธิ) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านธิหลวง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 27.08.64.gif

ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่รักษาพันธุ์น้ำ แม่น้ำปิงหน้าวัดบุปผาราม (สบปะ) หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ปล่อยปลา23.7.64.gif

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Capture.JPG

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอเชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่าน รวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่

โครงการCSR.gif

โครงการ "สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19"

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพำูน จัดโครงการ "สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมใจต้ายภัยโควิด-19" ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

จิตอาสาวันจักรี.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี

ในวันที่ 6 เมาายน 256 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี ณ วัดเหมืองง่า ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จ.เคลื่อนที่ครั้งที่2.gif

กิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ในวันที่ 19 มีนา่คม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จังหวัดเคลื่อที่ครั้งที่1.gif

กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 

2 มี.ค 64 วันมาตรช่างไทย.gif

ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝรมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝรมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ในเวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสักการะ ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรม14.02.64.gif

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื่้นที่สาขา จัดทำกิจกรรมทำบุญถวายเพล ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน (Bigcleaning day) เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว