สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

21.jpg

โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้นางสุพรรณี สุต๊ะนันท์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ณ วัดมะกอก ต. มะกอก อ.ป่าซาง จ. ลำพูน วันที่ 27 ธันวาคม 2566 

20.jpg

กิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายนพดล สินศักดิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง นางสุพรรณี สุต๊ะนันท์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

19.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้มอบหมายให้นางหทัยกานต์ อิงสถิตธนวันต์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

16.jpg

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน ในหัวข้อ "การจำหน่ายสุรา ยาสูบและไพ่ การแบ่งเขตโซนนิ่งและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง"

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน และบุคลากรในสังกัดสาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน ในหัวข้อ "การจำหน่ายสุรา ยาสูบและไพ่ การแบ่งเขตโซนนิ่งและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยนายกิตติพงษ์ สารพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ดังกล่าว 📥ภายในงานมีเจ้าหน้าที่ให้บริการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบและไพ่ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

 

15.jpg

กิจกรรม Cowboy Night และกาแฟไฟประจำปี 2566

ในวันที่ พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม Cowboy Night และกาแฟไฟประจำปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ บริเวณลานด้านหน้าเวทีกลางงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

14.jpg

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำแม่ทา

ในวันที่ พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้ นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ สะพานขาวทาชมภู หมู่ 4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

13.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันนี้ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายจิณรวัตร์
แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นายประเสริฐ ประสมทรัพย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

12.jpg

“อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม soft power of Lamphun “

🌟วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม soft power of Lamphun “ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเดิม)

11.jpg

เข้าร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ทั้งนี้ฯได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการ ณ กองอำนวยการงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน หมู่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด ถนนลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

10.jpg

กิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม ถนนอินทยงยศ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้ฝ่ายปราบปราม และฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม ถนนอินทยงยศ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว