สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

8.jpg

ร่วมมอบบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจให้กาชาด"

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสุพรรณี สุต๊ะนันท์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ร่วมมอบบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

7.jpg

กิจกรรมผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้ นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน📌🙏🙏🙏

6.png

พิธีทำบุญอุทิศถวายโคมแด่พระนางจามเทวี เนื่องในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2566

🎉วันที่ 26 พ.ย.2566 เวลา 18.30 น.
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายโคม เพื่อสักการะแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 

5.jpg

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

📌วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เวลา 18.00 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดขบวนแห่โคมล้านนาและโคมนานาชาติ และร่วมพิธีบูชาองค์พระธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร ✨✨

2.jpg

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

📌วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง และสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ชั้น 2 ✨✨✨

📌วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง และสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ชั้น 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นและอบอุ่น ✨✨✨📌วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง และสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ชั้น 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นและอบอุ่น ✨✨✨📌วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง และสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ชั้น 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่นและอบอุ่น ✨✨✨

 

1.jpg

ยินดีต้อนรับท่านนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ท่านนิศารัตน์ กันทะวงค์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ทั้งนี้ได้ไหว้พระพุทธรูปในห้องทำงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธฺิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน คณะเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดี โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ได้ถ่ายรูปร่วมกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

 

S__52928524.jpg

พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

🙏ในวันที่ 3 มิ.ย.2566 เวลา 19.00 น. นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จำนวน 3 รอบ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 และพิธีสวดมนต์ และการเจริญจิต ภาวนา เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเวียนเทียน 🙏

S__52928521.jpg

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

🙏ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี 🙏

S__52928522.jpg

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

✨👏 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายคมกริช เนตรหิน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัด ถนน และสวนสาธารณะ
จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้ง เป็นการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ ✨👏

S__52928519.jpg

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน นายคมกริช เนตรหิน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมน้อมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนนับพันคน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว