สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

11.gif

กิจกรรมให้ความรู้ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ 

นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานีใบยาห้วยไซ

 

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ.gif

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ เวลา 16.00 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 วันที่14 พฤศจิกายน 2563.gif

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

ในวันที่14 พฤศจิกายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน 

 


 

 

กิจกรรมจิตอาสา.gif

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ในวันที่13 ตุลาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบนมชนกาธืเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .gif

กิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 256 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 18.00 น.  ณ วัดวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 21 ตุลาคม 2563.gif

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ดังนี้คือ 1. ในเวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย 2. ในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

31363~1.GIF

กิจกรรม "ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า สรรพสามิตอาสาร่วมรักษ์โลก"

 วันที่ 13 กันยายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจรักจิตอาสาเพื่อผืนป่า เพื่อเยาวชน" ได้จัดทำกิจกรรม "ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า สรรพสามิตอาสาร่วมรักษ์โลก" ณ Basecamp อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

312~1.GIF

กิจกรรมเพื่อน้องท้องอิ่ม ณ บ้านเด็กลีดเดอร์ชิบโฮม

 วันที่ 12 กันยายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจรักจิตอาสาเพื่อผืนป่า เพื่อเยาวชน" จัดทำกิจกรรม เพื่อน้องท้องอิ่ม ณ บ้านเด็กลีดเดอร์ชิบโฮม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ธรรมสัญจร.gif

โครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว