สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมรถไฟฟ้า.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

พิธี3.6.65.gif

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน ได้มอบหมายให้คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

S__63143955.jpg

ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี (สวดรอบที่ 1)/สวดเบิกเนตรรอบที่ 1 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

จิตอาสา วัดดอยขะม้อ 30.3.65.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา

ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายคมกริช  เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CRM.gif

โครงการ "ให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่"

นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดโครงการ "ให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่" ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ทำความสะอาดสำนักงาน เดือนมีนาคม.gif

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขาฯ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าและด้านในรอบอาคารสำนักงานฯ และบริเวณอาคารที่พักสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

จิตอาสา ศาลากลางใกหม่.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเสณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะข้าราชการ  และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วัดเกิดกรม 14.2.65.gif

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขาฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี (17 กพ. 65) ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยจัดกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สบู่ล้างมือ ฯลฯ และถวายจัตุปัจจัยสมทบเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า หลังจากทำบุญเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

จิตอาสา 5.12.64.gif

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ.) ในพระราชูปถัมภ์ ตำบล ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พิธีปล่อยปลา 16.09.64.gif

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

ในวันที่ 16 กันยายน 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สระเก็บน้ำหนองบัว บ้านเวียงยอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว