สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

กลุ่มที่1.gif

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มที่ 1) 

☝️🥇🎀เมื่อวันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มที่ 1) ☝️🥇🎀

ผู้ว่าตรวจเยี่ยมสนง.gif

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ตามกิจกรรม"ชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย"

✅🗑♻️ ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ตามกิจกรรม"ชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย" ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ดูแลบ้านให้สะอาด สวยงาม โดยนายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ 🗑♻️✅

 

ชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย.gif

กิจกรรม "ชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย" อำเภอเมืองลำพูน และปล่อยขบวนรถรณรงค์ "ถนนปลอดภัย รักษาวินัยจราจร" สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

🧹🛵 ⛑ ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นี่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม "ชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย" อำเภอเมืองลำพูน และปล่อยขบวนรถรณรงค์ "ถนนปลอดภัย รักษาวินัยจราจร" สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงยอง เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ดูแลบ้านเมืองให้สะอาด สวยงาม ตลอดจนการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) และร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงการเดินทางอย่างปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร ลดความเร็วในการขับขี่ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเขตบริเวณสำนักงานที่ตั้งและในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ⛑🛵🧹

การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1.2566.gif

การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง ความรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา บรรยายโดยนางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

บิดาแห่งหารช่างไทย 2.3.66.gif

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2566

✨🌟 ในวันที่2 มีนาคม 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ✨🌟

พิธีสวดมนต์ 28.2.66.gif

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต 91 ปี.gif

โครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ ปันน้ำใจให้น้อง”

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขาฯ ร่วมทำกิจกรรมคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้ร่วมกันจัดโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์ ปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนวัดป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนและร่วมสนับสนุนเงินในการจัดซื้อกองสะบัดชัย มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

 

พิธีสวดมนต์27.1.66.gif

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ในวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 

พิธีปลงผม+พิธีสวดมนต์8.1.66.gif

พิธีปลงผมผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

🙏🧡🙏ในวันที่ 8 มกราคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน 🙏🧡🙏

ออกตรวจ ครั้ง1.2566.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

🙋‍♂️💁‍♀️วันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายปราบปราม🙋‍♂️💁‍♀️

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว