สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

โครงการCSR.gif

โครงการ "สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19"

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพำูน จัดโครงการ "สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมใจต้ายภัยโควิด-19" ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

จิตอาสาวันจักรี.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี

ในวันที่ 6 เมาายน 256 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี ณ วัดเหมืองง่า ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จ.เคลื่อนที่ครั้งที่2.gif

กิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ในวันที่ 19 มีนา่คม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จังหวัดเคลื่อที่ครั้งที่1.gif

กิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 

2 มี.ค 64 วันมาตรช่างไทย.gif

ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝรมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝรมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ในเวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสักการะ ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรม14.02.64.gif

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื่้นที่สาขา จัดทำกิจกรรมทำบุญถวายเพล ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน (Bigcleaning day) เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

 

โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ.gif

ร่วมเปิดพิธีโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมเปิดพิธโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ. 884 (บางส่วน) บริเวณตลาดเกษตรปลอดภัยชุมชนอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.gif

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

13.gif

ร่วมพิธีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา ร่วมพิธีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ดังนี้คือ 1. ในเวลา 07.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย 2. ในเวลา 08.30 น. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน 3. ในเวลา 19.19 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

12.gif

โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำ และอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดโครงการตรวจเยี่ยมร้านชำ และอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 (อาคารผู้สูงอายุ) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว