สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

กาชาด 24.11.65.gif

งานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดลำพูน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อใช้เป็นของรางวัลร้านมัจฉากาชาดในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ภายในงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 

90ปีกรมสรรรพสามิต.gif

พิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

ประชาสัมพันธ์โคมแสนดวง.gif

✨🏮สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565🏮✨

💌➡️ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
💌➡️ ทั้งนี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ก่อให้เกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนอีกด้วย

จิตอาสา 23.10.65.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ วัดศรีชัย หมู่ที่ 1 ตำบลริมปิง เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม.gif

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและสาขาบ้านโฮ่ง ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไก จำกัด (ผลิตสุราแช่)
2.วิสาหกิจชุมชน มาสเตอร์พีช (ผลิตสุราแช่)
3.วิสาหกิจชุมชนสวนเหนือบ้านทุ่ง (ผลิตสุรากลั่นชุมชน)

มอบน้ำดื่ม.gif

มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

เพชรพราวแสง.gif

กิจกรรมการประกวดรางวันเพชรพราวแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกการประกวดรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🏆🏆 รางวัลประเภทดีมาก🎉🎉
✨✨ชื่อผลงาน ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ 🎀

พิธีแห่สลากย้อม.gif

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน ณ ถนนอินทยงยศหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เข้าสู่ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

 

วิทยากรห้ความรู้.gif

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกใบยาแก่ผู้เพาะปลูกใบยา ณ สถานีใบยาห้วยไซ

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และ นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ ณ สถานีใบยาห้วยไซ

จ.เคลื่อนที่ 31.8.65.gif

กิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และ สาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว