สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

พิธีสวดมนต์27.1.66.gif

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ในวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 

พิธีปลงผม+พิธีสวดมนต์8.1.66.gif

พิธีปลงผมผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

🙏🧡🙏ในวันที่ 8 มกราคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีปลงผมผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน 🙏🧡🙏

ออกตรวจ ครั้ง1.2566.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

🙋‍♂️💁‍♀️วันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายปราบปราม🙋‍♂️💁‍♀️

พิธีทำบุณตักบาตร ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคกระบือ.gif

กิจกรรมรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวร

💗💗 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรกับทางจังหวัดลำพูน เพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวร และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแม่น้ำกวง บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และไถ่ชีวิต โค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล🐟🦪🐡🐂🐃

ตรวจเยี่ยมโรงกลั่นสุรา บ้านโฮ่ง.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับสาขาบ้านโฮ่งและฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

รณรงค์สวมหมากนิรภัย21.12.65.gif

กิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง/ลำพูนร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 %"

🥳🥳ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง/ลำพูนร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 %" ณ ลานกิจกรรม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน🥳🥳

 

จ.เคลื่อนที่ 20.12.65 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง.gif

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

😃😃 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและสาขาบ้านโฮ่ง ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ที่แท้จริง ของประชาชน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 😃😃

แสดงความยินดีท่านรองผู้ว่าฯ.gif

ร่วมแสดงความยินดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่

✨👏นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่✨👏
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์ รองนายกเหล่ากาชาดและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน

พิธีบวงสรวงเจ้าแม่จามเทวี2.12.65.gif

พิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี

✨🙏ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมงานพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ก่อนเปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล✨🙏

 

กาชาด 24.11.65.gif

งานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดลำพูน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อใช้เป็นของรางวัลร้านมัจฉากาชาดในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ภายในงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว