สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

กาชาด 24.11.65.gif

งานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดลำพูน

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมสนับสนุนสิ่งของ ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ภายในงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

 

90ปีกรมสรรรพสามิต.gif

พิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

ประชาสัมพันธ์โคมแสนดวง.gif

✨🏮สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565🏮✨

💌➡️ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
💌➡️ ทั้งนี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ก่อให้เกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนอีกด้วย

จิตอาสา 23.10.65.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ วัดศรีชัย หมู่ที่ 1 ตำบลริมปิง เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม.gif

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและสาขาบ้านโฮ่ง ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไก จำกัด (ผลิตสุราแช่)
2.วิสาหกิจชุมชน มาสเตอร์พีช (ผลิตสุราแช่)
3.วิสาหกิจชุมชนสวนเหนือบ้านทุ่ง (ผลิตสุรากลั่นชุมชน)

มอบน้ำดื่ม.gif

มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

เพชรพราวแสง.gif

กิจกรรมการประกวดรางวันเพชรพราวแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกการประกวดรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🏆🏆 รางวัลประเภทดีมาก🎉🎉
✨✨ชื่อผลงาน ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ 🎀

พิธีแห่สลากย้อม.gif

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน ณ ถนนอินทยงยศหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เข้าสู่ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

 

วิทยากรห้ความรู้.gif

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกใบยาแก่ผู้เพาะปลูกใบยา ณ สถานีใบยาห้วยไซ

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และ นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ ณ สถานีใบยาห้วยไซ

จ.เคลื่อนที่ 31.8.65.gif

กิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และ สาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว