ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 16 ธ.ค. 62 น.ส.จิราพร พรหมยศ และ น.ส.พรนิภา มุณีแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี


 • 448416.jpg
 • 448417.jpg
 • 448418.jpg
 • 448419.jpg
 • 448420.jpg
 • 448422.jpg
 • 448423.jpg
 • 448424.jpg
 • 448425.jpg
 • 448426.jpg
 • 448427_0.jpg
 • 448428.jpg