พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

“หยาดน้ำพระหฤทัย กลายเป็นสายฝนสู่แผ่นดิน”
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
          นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg