พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร,พิธีวางพวงมาลา,พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร)


  • 1100579.jpg
  • 2100589.jpg
  • 3100584.jpg
  • 4100583.jpg
  • 5100582.jpg
  • 6100581.jpg
  • 7100588.jpg
  • 8100587.jpg
  • 9100586.jpg