พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
 
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร , พิธีวางพวงมาลา ,พิธีถวายบังคม,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำและพิธีจุดเทียน)  

3.jpg

4.jpg

5.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg