กิจกรรมทำความสะอาดร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดริมถนนบริเวณสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยเนชั่น ถึง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง


  • คบจ.13.9.62_๑๙๐๙๑๗_0029.jpg
  • คบจ.13.9.62_๑๙๐๙๑๗_0040.jpg
  • คบจ.13.9.62_๑๙๐๙๑๗_0045.jpg
  • คบจ.13.9.62_๑๙๐๙๑๗_0062.jpg
  • คบจ.13.9.62_๑๙๐๙๑๗_0063.jpg
  • คบจ.13.9.62_๑๙๐๙๑๗_0031.jpg