สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศรับสมัครงาน

 ***NEW***  Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ครั้งที่ 3
รายละเอียดคลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้เพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง
รายละเอียดประกาศและเอกสารประกอบการรับสมัคร
    1. สำเนาประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่1) คลิก
    2. สำเนาประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่2) คลิก
   ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
   1. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป คลิก
   2. บัตรประจำตัวสอบ คลิก