สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประกวดราคา

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ (แฟลต 4 ชั้น 32 ห้อง) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
   - เอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่