สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาด

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ต้นสัก) ครั้งที่ 4 คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ต้นสัก) ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ต้นสัก) ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ต้นสัก) คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ (แฟลต 4 ชั้น 32 ห้อง) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
   - ราคากลาง คลิกที่นี่
   - เอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่


ข่าวประกวดราคา

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกภาพและเสียง และอุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Harddisk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวอลเปเปอร์และสติ๊กเกอร์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ตั้งแต่ 1-15 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงตู้ไม้สัก ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขัดล้างพื้นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง , สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง และซ่อมพื้นผิวถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งโคมไฟสปอร์ทไลท์ บริเวณป้ายอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และบริเวณป้ายสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ทดแทนโคมไฟเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มจุดเต้ารับกราวด์คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้าง และตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และพื้นที่สาขา จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน ทดแทนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ตั้งแต่ 1-15 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และพื้นที่สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สีและอุปกรณ์สำหรับตีเส้นจราจร บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนรางหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์ เพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้พุ่ม โดยรอบอาคารสำนักงานฯ และบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon12.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง