สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

LP66106 (1).jpg

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษี สถานบริการไนต์คลับและดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษี สถานบริการไนต์คลับและดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

 

LP66105 (1).jpg

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

เวลา 07.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นายบุญรัตน์ ทำดี สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นายพิชัย ออมสิน เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ณ สถานีรถไฟนครลำปาง โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

LP66104 (1).jpg

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ดังนี้
1. เวลา 07.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา บำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร และร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
2. เวลา 10.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ เปียงงาม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มิวเซียมลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
3. เวลา 16.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางปิยวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

LP10663 (2).jpg

ประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงาน ทั้งนี้ยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะหารือพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

LP10662 (1).jpg

ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 9/2566 เพื่อมอบนโยบาย รับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และทุกสาขา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางและผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Line Metting  โดยเรื่องก่อนวาระการประชุมได้ร่วมกันสวดมนต์และสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ “วชิรกิตฺติยาภาราชธีตาวรทานคาถา” ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และก่อนจบการประชุม ได้นำข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และพื้นที่สาขา ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Lampang Exercise Day เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

LP66101 (0).jpg

ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขา และบุคลากรในสังกัด ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

LP6692 (1).jpg

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

LP66091 (1).jpg

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า

      สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราขนาดเล็ก ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อใบอนุญาตผลิตสุราที่กำลังจะหมดอายุ ไม่ให้เกิดความล่าช้าและสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่อใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า รับฟังปัญหา ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบอุตสาหกรรม โดยดำเนินการจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา ในเขตความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง
     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางสาขาเมืองลำปาง และสาขาสบปราบ
     ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม

LP66077 (1).jpg

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้
ภาคเช้า ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
ภาคค่ำ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูน ของเหล่าพสกนิกรชาวลำปางที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี c ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

 

LP66075 (0).jpg

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวขวัญชนก สายเทพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ มีการแจกกระเป๋าผ้าสำหรับผู้ต่อใบอนุญาต แจกน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงจากของกลางสุราและยาสูบที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายแล้ว และของที่ระลึก ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมหน่วยงานของกรมสรรพสามิต

LP66074 (1).jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท เนเจอรี่ จำกัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องดื่ม เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ บริษัท เนเจอรี่ จำกัด เลขที่ 716/1 หมู่ 3 ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LP66073.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานลำปาง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องดื่ม เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานลำปาง

LP66076 (0).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม ณ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LP66072 (1).jpg

งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ มายาง สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อรับมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 พร้อมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดลำปาง

LP66071 (1).jpg

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2566 และจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2566 และจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ฝายทดน้ำแม่จาง บ้านนากว้าวกิ่ว ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชน