หากมีข้อส่งสัยติดต่อเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง โทร. 02-2415600 ต่อ 54322