กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง  “ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (
Atomic Absorption Spectrometer : AA)
โดย วิทยากรจากส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

 

กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการสุราและแอลกอฮอล์ อาคารเทคนิค 2552  


  • Km aa_๒๒๐๙๑๕.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_0.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_1.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_2.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_3.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_4.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_5.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_6.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_7.jpg
  • Km aa_๒๒๐๙๑๕_8.jpg