กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ” และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565

กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ" และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 

 

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ประจำปีงบประมาณ 2565  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ” กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต  เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง   

 

CSR_Banner.PNG


 

 

 • IMG_0439.JPG
 • IMG_0435.JPG
 • IMG_0439.JPG
 • IMG_0424.JPG
 • IMG_0420.JPG
 • IMG_0373.JPG
 • IMG_0344.JPG
 • IMG_0334.JPG
 • IMG_0324.JPG
 • IMG_0310.JPG
 • IMG_0296.JPG
 • IMG_0047.JPG
 • IMG_0046.JPG
 • IMG_0037.JPG
 • IMG_0002.JPG
 • IMG_0001.JPG
 • 001 (34).jpg
 • 001 (31).jpg
 • 001 (3).jpg
 • Thummm---IMG_0435 (1).JPG