อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง โดยมี นายณรงค์  ศิริบำรุงวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า ให้การต้อนรับและสรุปภาพรวมการทำงานของหน่วยงาน ในการนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการตรวจเยี่ยม ดังกล่าวด้วย  ณ อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565


 

 

 • CSR_1.jpg
 • CSR_2.jpg
 • CSR_3.jpg
 • CSR_4.jpg
 • CSR_5.jpg
 • CSR_6.jpg
 • CSR_7.jpg
 • CSR_8.jpg
 • CSR_9.jpg
 • CSR_10.jpg
 • CSR_11.jpg
 • CSR_12.jpg
 • CSR_13.jpg