ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565  

    -->>    คลิกที่นี่  (ไทย)     

    -->>    คลิกที่นี่  (English)    

 


 

 

  • ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต ลว.5 ธค. 64 (ไทย)-jpg.PNG
  • ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต ลว.5 ธค. 64 (ENG)-jpg.PNG
  • banner - ประกาศเจตนารมณ์ 65.png