กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง การวิเคราะห์หาอะมิโนในเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง  “ การวิเคราะห์หาอะมิโนในเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ”
โดย นางสาวนวพร โพธิ์ศรี
: วิทยากรจากส่วนวิเคราะห์ 3 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมและอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  

 

 

 

KM logo_uatucm407092.png


 

 

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.jpg
  • 6.jpg