กิจกรรม CSR ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตประเภทเครื่องดื่มฯ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

คณะวิทยากรจากกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตประเภทเครื่องดื่มเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ให้มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 


 

  • 1-.jpg
  • 3-.jpg
  • 4-.jpg
  • 5-.jpg
  • 6-.jpg
  • 8-.jpg
  • 11-.jpg
  • 13-.jpg