ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์และทดสอบสินค้าสรรพสามิต พ.ศ. 2563

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์และทดสอบสินค้าสรรพสามิต พ.ศ. 2563 

TB-ขึ้นทะเบียนแลป2563.PNG

   คลิกที่นี่ 

     


  • 79281678_10158039062940166_4957405876160823296_n.jpg
  • TB-ขึ้นทะเบียนแลป2563.PNG
  • coverระเบียบกรม.png