กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง การใช้งานระบบ LIMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง การใช้งานระบบ LIMS  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง  อาคารเทคนิค 2552  กรมสรรพสามิต 

 

KM 2563 - banner -NEW.png

 

 


  • 0.-KM 2563.png
  • 1-304610.jpg
  • 2-304611.jpg
  • 3-304612.jpg
  • 4-304613.jpg