วิดิโอ : การใช้งานเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ (Topmark-GD) ในน้ำมันดีเซล

VDO การใช้งานเครื่องตรวจวัดปริมาณสารมาร์คเกอร์ (Topmark-GD) ในน้ำมันดีเซล 

คลิกที่นี่    ( คลิกขวาที่ "คลิกที่นี่" --> คลิกที่ "เปิดลิงก์ในแท็บใหม่" )

 

(ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=IhwXfm4-z_4&feature=youtu.be   จาก ExciseLabOil Channel )

 


  • 4.PNG
  • 3.PNG
  • 1.PNG
  • 2.PNG
  • 5.PNG
  • 6.PNG
  • 7.PNG
  • 9.PNG
  • 8. กรมสรรพสามิต.PNG