กิจกรรม CSR ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ.2563

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)
ในโครงการ "สร้างสายใยชังเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล สร้างบ้านปลา ทำบ้านหอย"  

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน”

ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2563

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 • 1.CSR2020.jpg
 • 2.CSR2020.jpg
 • 3.CSR2020.jpg
 • 00.1.jpg
 • 4.CSR2020.jpg
 • 5.CSR2020.jpg
 • 6.CSR2020.jpg
 • 7.CSR2020.jpg
 • 8.CSR2020.jpg
 • 9.CSR2020.jpg
 • 10.CSR2020.jpg
 • 11.CSR2020.jpg
 • 12.CSR2020.jpg
 • 13.CSR2020.jpg
 • 15.CSR2020.jpg
 • 16.CSR2020.jpg
 • 00.2.JPG
 • 00.3.JPG
 • 14.CSR2020.jpg