ประชาสัมพันธ์ การใช้ Application LINE สำหรับติดตามสถานะ ตัวอย่างสุรา

แนะนำ Application LINE สำหรับติดตามสถานะ ตัวอย่างสุรา 

 

ผู้ขอรับบริการสามารถติดตามสถานะตัวอย่างสุราได้ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน 

1. แอดไลน์ ได้จาก QR Code  

2. แชทสอบถาม โดยพิมพ์ เลขที่คำขอรับบริการ 
    (ระบบจะตอบกลับข้อความแบบอัตโนมัติ แสดงสถานะให้ท่านทราบ)  Slide1_jpg.jpg


 

 

  • Slide1_jpg.jpg
  • Labsura_QRCODE.PNG