ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

- ประกาศเจตนารมณ์ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562   คลิกที่นี่  

- ประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2563   คลิกที่นี่

 

 

" ในฐานะผู้บริหารกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ข้าพเจ้าขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการว่า จะตั้งม้่นประพฤติปฏิบัติตนด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต..."


 

  • logo_ประกาศเจตนารมณ์.jpg
  • logo_ประกาศเจตนารมณ์.jpg
  • logo_ประกาศเจตนารมณ์.jpg