การวัดแรงแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องมือแบบพกพา

>> ชมคลิปสาธิต <<


  • qr code สาธิต DMA 35.jpg