โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามที่กรมสรรพสามิตอนุมัติให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ออกปฏิบัติราชการตามโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2561


  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG