การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR) โครงการบ้านปลา จังหวัดระยอง วันที่ 23 มิถุนายน 2561

          กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดกิจกรรม "โครงการบ้านปลา" ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด ซึ่งทางบริษัทได้จัดขึ้นทุกปีร่วมกับประชาชนและจิตอาสา เพื่อส่งเสริมกระต้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยที่กำลังเสื่อมโทรมลงทุกวัน ปลาในท้องทะเลก็ลดลงเรื่อยๆ และเป็นการช่วยฟื้นฟูประมงพื้นบ้านไทยให้กลับคืนวิถีที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูท้องทะเลให้สมบูรณ์ ณ จังหวัดระยอง


 • 1.jpg.jpg
 •  2. jpg.jpg
 • 3.jpg.jpg
 • 4.jpg.jpg
 • 5.jpg.jpg
 • 6. jpg.jpg
 • 7.jpg.jpg
 • 8.jpg.jpg
 • 9jpg.jpg
 • 10.jpg.jpg
 • 11.jpg.jpg
 • 11.jpg.jpg
 • 12.jpg.jpg
 • 13.jpg.jpg
 • 14.jpg.jpg