สอนวิธีการใช้ระบบ LIMS ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1, 2, 4 และ 5

          เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2560 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้ฝึกสอนวิธีการใช้ระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System : LIMS) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1, 2, 4 และ 5 เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลตัวอย่างและสามารถดูข้อมูลผลการทดสอบตัวอย่างผ่านระบบออนไลน์ได้

 


  • 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg