ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > แอลกอฮอล์ในสินค้า
  
 

bullet_blue.png

bullet_blue.png

 แอลกอฮอล์ในสินค้า

 สารแปลงสภาพแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ

 

   

 

bullet_blue.png

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       
    4anidot6a.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวิธีการแปลงสภาพแอลกอฮอล์