เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 โครงสร้างบุคลากรกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

 

 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

Orgchart-LAB-Wanlee.png

 นางวัลลีย์ อินทรจักร

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
wanlee@excise.go.th

 

 

 ส่วนวิเคราะห์ 1  ส่วนวิเคราะห์ 2  ส่วนวิเคราะห์ 3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Orgchart-LAB-Narong.png pum.jpg  panpanyalerd.jpg atitaya.jpg 

นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์ 

 

ว่าที่ ร.ต.นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล

 

นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ

 

นางสาวอทิตยา เคยนา 

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์ 1

 

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์  2

 

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์ 3

 

หัวหน้า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

narong@excise.go.th veerapat@excise.go.th panpanyalerd@excise.go.th  atidthaya@excise.go.th 
       

 

 

<<กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg