เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 โครงสร้างบุคลากรกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

 

 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

Orgchart-LAB-Wanlee.png

 นางวัลลีย์ อินทรจักร

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
wanlee@excise.go.th

 

 

 ส่วนวิเคราะห์ 1  ส่วนวิเคราะห์ 2  ส่วนวิเคราะห์ 3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
panpanyalerd.jpg Orgchart-LAB-Narong.png pum.jpg  bum.jpg

นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ 

 

นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์

 

ว่าที่ ร.ต.นราเศรษฐ์   นิรัติศะยะกุล

 

นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์เจริญ 

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์ 1

 

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์  2

 

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์ 3

 

หัวหน้า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

panpanyalerd@excise.go.th narong@excise.go.th veerapat@excise.go.th  jutatip_i@excise.go.th 
       

 

 

 

<<กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg