กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผู้บริหารและบุคลากร

 

 โครงสร้างบุคลากรกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

 

 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กรมสรรพสามิต

รูป พี่ณรงค์.jpg


 
นายณรงค์  ศิริบำรุงวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง


narong@excise.go.th

 

 ส่วนวิเคราะห์ 1
สุรา และแอลกอฮอล์
  ส่วนวิเคราะห์ 2
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
  ส่วนวิเคราะห์ 3
เครื่องดื่ม ยาสูบ และอื่นๆ
  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
panpanyalerd.jpg Orgchart-LAB-Narong.png pum.jpg  niramon apple-34.jpg.png

นางสาวรุ่งรัศมี
ปานปัญญาเลิศ 

 

นายณรงค์
ศิริบำรุงวงศ์

 

ว่าที่ ร.ต.นราเศรษฐ์
นิรัติศะยะกุล

 

นางสาวนิรมล
ฟักเทศ 


ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์ 1

 


ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์  2

 


ผู้อำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์ 3

 


หัวหน้า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

panpanyalerd@excise.go.th narong@excise.go.th veerapat@excise.go.th  niramon_f@excise.go.th 
       

 

ORG LAB-08.02.66-update.jpg