ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
      สำหรับบุคลากร

 
COVER_KM 2565 new.jpg
กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง) : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thummm---IMG_0435 (1).JPG
กิจกรรม CSR : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์การ” และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)  : ผู้บันทึกข้อมูล 

Thummmm.jpg
อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์  (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Banner ประกาศเจต กวข. 65.PNG
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2565
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)  : ผู้บันทึกข้อมูล