ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
      สำหรับบุคลากร

 
poster.PNG
ประชาสัมพันธ์ การใช้ Application LINE สำหรับติดตามสถานะ ตัวอย่างสุรา
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์  (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง) : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo_ประกาศเจตนารมณ์.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1. KM 2-62.jpg
กิจกรรม KM ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการวิเคราะห์
นายสมชาย  ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล 

1. บูรณาการ.jpg
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เข้าตรวจสอบสถานที่ขายน้ำมันในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายสมชาย ลอยเลื่อน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ผู้บันทึกข้อมูล