ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
      สำหรับบุคลากร

 
Banner ประกาศเจต กวข. 65.PNG
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ปีงบประมาณ 2565
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)  : ผู้บันทึกข้อมูล 

banner - ประกาศเจตนารมณ์ 65.png
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง) : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.png
กิจกรรรม KM (การจัดการความรู้) เรื่อง การวิเคราะห์หาอะมิโนในเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ (กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง)  : ผู้บันทึกข้อมูล 

1-.jpg
กิจกรรม CSR ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตประเภทเครื่องดื่มฯ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563
ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์ : กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง  : ผู้บันทึกข้อมูล