สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นำโดยนายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสรรพสามิตทำบุญ ไหว้พระ ณ วัดปานุราช อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้ นายนที ผลึกเพชร เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้ นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุตรตักบาตร ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง และพิธีวางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ห้องสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ต้ดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว