สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้ นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุตรตักบาตร ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง และพิธีวางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ห้องสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ต้ดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี จัดโครงการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ รวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เวลา 14.00-15.00 น.รวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | Krabi Area Office

กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน

สำนักงานสรรพสามิต นำโดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน เพิ่มกำลังใจการทำงานให้แก่บุคลากร โดยจัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธ์ปูม้าลงสู่ทะเล ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว