ภาพ กิจกรรม ช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ร่วมกับ แขวงการทางกระบี่ จัดกิจกรรม โครงการทางหลวงกระบี่ปลอดภัย ขับขี่สบายตา ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ณ เส้นทางไสไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี

ภาพ กิจกรรม ช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ร่วมกับ แขวงการทางกระบี่ จัดกิจกรรม โครงการทางหลวงกระบี่ปลอดภัย ขับขี่สบายตา ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ณ เส้นทางไสไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี 


 • csr00.jpg
 • csr2.jpg
 • csr3.jpg
 • csr4.jpg
 • csr5.jpg
 • csr6.jpg
 • csr7.jpg
 • csr8.jpg
 • csr9.jpg
 • csr10.jpg
 • csr11.jpg