การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ..

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ผลิตหรือดัดแปลงรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 .....

บรรยาย โดย นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ณ.ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่


 


  •  IMG1.jpg
  • IMG2.jpg
  • IMG3.jpg
  • IMG4.jpg
  • IMG5.jpg
  • IMG6.jpg
  • IMG7.jpg