นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

 

วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้

บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓


  • p1.jpg
  • p2.jpg
  • p3.jpg
  • p4.jpg
  • p5.jpg
  • p6.jpg
  • p7.jpg