สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2563

 

bullet_blue.pngกันยายน 2563

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563

bullet_blue.pngมิถุนายน 2563

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

bullet_blue.pngเมษายน 2563

bullet_blue.pngมีนาคม 2563

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.pngมกราคม 2563

bullet_blue.pngธันวาคม 2562

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562

bullet_blue.pngตุลาคม 2562

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2563

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563

bullet_blue.pngมิถุนายน 2563

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

bullet_blue.pngเมษายน 2563

bullet_blue.pngมีนาคม 2563

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.pngมกราคม 2563

bullet_blue.pngธันวาคม 2562

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562

bullet_blue.pngตุลาคม 2562

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด ปีงบประมาณ 2562

 

bullet_blue.pngกันยายน 2562

bullet_blue.pngสิงหาคม 2562

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2562

bullet_blue.pngมิถุนายน 2562

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2562

bullet_blue.pngเมษายน 2562

bullet_blue.pngมีนาคม 2562

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2562

bullet_blue.pngมกราคม 2562

bullet_blue.pngธันวาคม 2561

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2561

bullet_blue.pngตุลาคม 2561

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2562

bullet_blue.pngสิงหาคม 2562

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2562

bullet_blue.pngมิถุนายน 2562

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2562

bullet_blue.pngเมษายน 2562

bullet_blue.pngมีนาคม 2562

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2562

bullet_blue.pngมกราคม 2562

bullet_blue.pngธันวาคม 2561

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2561

bullet_blue.pngตุลาคม 2561