สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2566

 

bullet_blue.pngกันยายน 2566

bullet_blue.pngสิงหาคม 2566

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2566

bullet_blue.pngมิถุนายน 2566

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2566

bullet_blue.pngเมษายน 2566

bullet_blue.pngมีนาคม 2566

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2566

bullet_blue.pngมกราคม 2566

bullet_blue.pngธันวาคม 2565

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2565

bullet_blue.pngตุลาคม 2565

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2566

bullet_blue.pngสิงหาคม 2566

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2566

bullet_blue.pngมิถุนายน 2566

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2566

bullet_blue.pngเมษายน 2566

bullet_blue.pngมีนาคม 2566

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2566

bullet_blue.pngมกราคม 2566

bullet_blue.pngธันวาคม 2565

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2565

bullet_blue.pngตุลาคม 2565

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2565

 

bullet_blue.pngกันยายน 2565

bullet_blue.pngสิงหาคม 2565

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2565

bullet_blue.pngมิถุนายน 2565

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2565

bullet_blue.pngเมษายน 2565

bullet_blue.pngมีนาคม 2565

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2565

bullet_blue.pngมกราคม 2565

bullet_blue.pngธันวาคม 2564

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2564

bullet_blue.pngตุลาคม 2564

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2565

bullet_blue.pngสิงหาคม 2565

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2565

bullet_blue.pngมิถุนายน 2565

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2565

bullet_blue.pngเมษายน 2565

bullet_blue.pngมีนาคม 2565

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2565

bullet_blue.pngมกราคม 2565

bullet_blue.pngธันวาคม 2564

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2564

bullet_blue.pngตุลาคม 2564

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2564

 

bullet_blue.pngกันยายน 2564

bullet_blue.pngสิงหาคม 2564

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564

bullet_blue.pngมิถุนายน 2564

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2564

bullet_blue.pngเมษายน 2564

bullet_blue.pngมีนาคม 2564

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564

bullet_blue.pngมกราคม 2564

bullet_blue.pngธันวาคม 2563

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2563

bullet_blue.pngตุลาคม 2563

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2564

bullet_blue.pngสิงหาคม 2564

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564

bullet_blue.pngมิถุนายน 2564

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2564

bullet_blue.pngเมษายน 2564

bullet_blue.pngมีนาคม 2564

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564

bullet_blue.pngมกราคม 2564

bullet_blue.pngธันวาคม 2563

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2563

bullet_blue.pngตุลาคม 2563

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

 

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2563

 

bullet_blue.pngกันยายน 2563

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563

bullet_blue.pngมิถุนายน 2563

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

bullet_blue.pngเมษายน 2563

bullet_blue.pngมีนาคม 2563

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.pngมกราคม 2563

bullet_blue.pngธันวาคม 2562

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562

bullet_blue.pngตุลาคม 2562

 

 

bullet_blue.pngกันยายน 2563

bullet_blue.pngสิงหาคม 2563

bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563

bullet_blue.pngมิถุนายน 2563

bullet_blue.pngพฤษภาคม 2563

bullet_blue.pngเมษายน 2563

bullet_blue.pngมีนาคม 2563

bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.pngมกราคม 2563

bullet_blue.pngธันวาคม 2562

bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2562

bullet_blue.pngตุลาคม 2562