สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

 

ปีงบประมาณ 2565

 

 

สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง) 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2564
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2565
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2563
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2558
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2562
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2557
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2561
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2556
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2560
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2555
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2559
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2554