สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้ นายนที ผลึกเพชร เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้ นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุตรตักบาตร ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง และพิธีวางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ห้องสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ต้ดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี จัดโครงการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ รวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เวลา 14.00-15.00 น.รวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน

สำนักงานสรรพสามิต นำโดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน เพิ่มกำลังใจการทำงานให้แก่บุคลากร โดยจัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธ์ปูม้าลงสู่ทะเล ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการครัวปันอิ่ม

กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน ในโครงการ “ครัวปันอิ่ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยมีการจัดระเบียบตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ุ