สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดมมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น. ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดกระบี่ โดยมีพระครูอัครรัตนากร เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย) เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดกระบี่ ช่วงเช้าเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ และตรวจติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญ (Flagship Projects) (หน่วยยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565) และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ช่วงบ่ายประชุมและร่วมหารือกับภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กระบี่ ให้การต้อนรับ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เป็นคณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับภาค) ครั้งที่ 13 พ.ศ.2566 โดยมีนายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

บุคลากรดาวเด่น (Star) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิยา กิตติพงษานุรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และ นางสาววริศรา แผ่นพานิช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรดาวเด่น (Star) ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566