สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.jpg

โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่