สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) โครงการปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ปกเช็ค.jpg

กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม (CSR) โครงการปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลกระบี่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นำโดยนายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยมี นายแพทย์สัญญา สุระ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ เป็นผู้รับมอบ