สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบ_25.jpg

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ นำโดยนายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสรรพสามิตทำบุญ ไหว้พระ ณ วัดปานุราช อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่