สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 28 ก.ค.66 140419.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นางสุภา เอี่ยมโอภาส สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ คลองหรูด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66
 • กิจกรรม 28 ก.ค.66