สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี จัดโครงการการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ รวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ เวลา 14.00-15.00 น.