สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ โดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ได้มอบหมายให้ นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุตรตักบาตร ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง และพิธีวางพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ห้องสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.