สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ต้ดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.