สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปล่อยปู ปก.jpg

กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน

สำนักงานสรรพสามิต นำโดยนายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสร้างความผาสุกและผูกพัน เพิ่มกำลังใจการทำงานให้แก่บุคลากร โดยจัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธ์ปูม้าลงสู่ทะเล ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่